BOZP a PO

Vše, co děláme, je promyšlené do posledního detailu.

Každý projekt má svůj tým odborníků z praxe.

ANALÝZA RIZIK

Společně projdeme prostory celé Vaší organizace a definujeme akceptovatelná i nepřípustná rizika.

TVORBA DOKUMENTACE

Vytvoříme Vám na klíč veškerou dokumentaci v oblasti eliminace rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Navrhneme řešení vč. zákonných lhůt k odstranění nepřípustných rizik tak, aby byl ochráněn nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Proškolíme zaměstnance dle zákona 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. Seznámíme je s právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP. Taktéž Vás naučíme poskytnout neodkladnou první pomoc.

AKTUALIZACE

Jediná jistota je změna. Tak držíme krok s legislativními změnami v oblasti BOZP a PO. V oblasti neodkladné první pomoci se držíme aktuálních doporučení odborných společností.

KOMPLEXNÍ PROGRAM

Nabízíme komplexní řešení v oblasti BOZP, PO a neodkladné první pomoci. Obraťte se na nás a sestavíme Vám plán na míru.