firemní koučink

Projektový koučink

nastartujte Váš projekt

Pomoc kouče můžete použít v případě, že pracujete na projektu a potřebujete se v něm zorientovat, pohnout s ním vpřed nebo vylepšit či změnit řízení projektového týmu. Od počátku lze s koučem spolupracovat na harmonogramu projektu, strategii řízení, efektivního využití schopností členů týmů a jejich rozvíjení, umění spolupráce a minimalizování konfliktů. Jen tak dotáhnete projekt do konce bez prodlev, problémů a zbytečné nervozity..

Brand Building koučink

úspěšné budování vlastní značky a firmy

Chystáte se vytvořit svou vlastní značku a nejste si zcela jisti, zda jste pro její budoucí úspěch udělali vše? Přihlaste se do výběrového kurzu Brand-building, který Vám odpoví na Vaše otázky a připraví Vás i Vaši značku na úspěšný start! Za pomoci kouče zjistíte, kým vůbec nyní jste a kým budete (či se chcete stát) a na co všechno je nutné se zaměřit. Zjistíte silné a slabé stránky své i svého projektu. Ujasníte si, v čem budete jedineční a vystavíte na tom svou identitu a logo. Vytvoříte si podnikatelský plán - naši lektoři jsou zkušenými a úspěšnými podnikateli, budou s Vámi samozřejmě pracovat i na této úrovni. Projdete celý projekt i po finanční stránce, která je stěžejním bodem celého nápadu. Zjistíte, jakým způsobem budete chtít prezentovat svou značku a na čem bude stát Váš PR a marketing. Dle stavu, ve kterém se projekt nachází, si ujasníte, jak chcete řídit svůj tým a jak budete komunikovat uvnitř i vně firmy. Rovněž se v rámci komunikace budete věnovat nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pro zachování pohody v rodině a osobních vztazích i pracovním prostředí poznáte metody dobrého time managementu, abyste dokázali oddělit osobní a pracovní život a nebýt tak otrokem své firmy.  Na co se zaměřit | Silné a slabé stránky | Kým jsem / kým budu | Prezentace |        Financování | Oddělení osobní život / business Time management | Leadership | Podnikatelský plán | Identita a logo | Úspěch versus neúspěch | Dodavatelsko - odběratelské vztahy | Marketing | PR Komunikace vně i uvnitř firmy | Jedinečnost

Krizový koučink

eliminace ztrát a překonání krize

Pokud se firma (společnost/instituce) dostane do krize, je třeba přejít do režimu a jednat tak, aby se daná situace odlehčila a nakonec úspěšně zvládla. Je zde třeba spolupráce každého člověka z týmu, ale největší břímě samozřejmě leží na řediteli, jednateli či vedoucího oblasti, kde ke krizi došlo. Je vhodné se i v této situaci, nakolik je očekávaná i neočekávaná, nebo bez ohledu na to, nakolik jsme na ni připraveni, obrátit na kouče. Pomůže ujasnit si nastalou situaci, hledat řešení, jak krizi přestát s co nejmenšími ztrátami, určit si body postupu. Je dobré najít a určit zainteresované osoby a dotčené orgány, které mají s nastalou situací co dočinění, a spolupracovat s nimi na překonání a vyřešení krize. V některých situacích bude třeba využít záloh, ať již z lidských, finančních, nebo materiálových zdrojů. Pomůže jistě i ustanovení krizového výboru a jeho pravidelného zasedání až do překonání krize. Krizový výbor bude zároveň určovat body postupu v dané situaci, bude sdělovat negativní informace interně i vně společnosti. Rovněž bude organizovat práci v krizovém řízení a bude určovat strategii chování v době krize.

Samozřejmě Vám nepřejeme, abyste se do nutnosti řešení krize ve Vaší společnosti dostali, budeme rádi, pokud se na nás v této nepříjemné chvíli obrátíte, abychom společně nalezli to nejlepší východisko pro Vás a Vaší společnost.

       Krizové plánování | Hledání řešení Body postupu | Zainteresované osoby | Spolupracující orgány | Sdělování negativních informací | Zasedání krizového managementu | Organizace práce v krizovém řízení | Využití záloh |Překonání krize | Strategie řízení    

Týmový koučink

a koučink interpersonálních vztahů

Velmi důležitou roli hraje v prostředí společnosti vztah všech pracovníků (interpersonální vztahy) a "ovzduší" ve firmě. Je třeba pracovat na tom, aby všichni táhli za jeden provaz - měli společnou vizi a cíle. K tomu napomůže pracovat na řešení případných neshod v týmu, rozvíjet vzájemnou spolupráci, ať již uvnitř jednotlivých týmů, nebo mezi týmy navzájem a to tak, aby došlo k dokonalé souhře v pracovním procesu. Už na počátku lze za přispění kouče dojít k optimálnímu nastavení procesů řízení, rozdělení rolí a činností a vyřešení zastupitelnosti jednotlivých členů týmů i týmů jako celku, aby se při výpadku některého článku celý systém nezhroutil. Kouč Vám bude nápomocen i při ujasnění si pozic v polohách tým vs. jedinec a jedinec vs. tým. Neméně důležité z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance je pak poskytnout každému možnost rozvíjet svůj potenciál a zvýšit tak efektivitu práce. Jen kolektivním úsilím může dojít ke zvýšení obratu a tak k rozvoji celé společnosti.

Neshody v týmu Spolupráce, souhra Rozdělení rolí a činností Zastupitelnost Společná vize Cíle Zvyšování efektivity práce Rozvoj potenciálu Nastartování procesů Tým versus jednotlivec / Jednotlivec versus tým Kolektivní součinností ke zvýšení obratu

Managerský koučink

komunikace a motivace

Vedoucí pracovníci jsou důležitým článkem celé firmy a je nutné, aby uměli pracovat a komunikovat jak mezi sebou, tak s podřízenými i nadřízenými. Je klíčové umět motivovat další členy týmu k vyšším a lepším výkonům a co nejvíce zefektivnit jejich práci. Kouč s nimi bude pracovat na umění řízení týmu, time managementu, řešení neshod a konfliktů a mnoha dalších důležitých faktorech.

Koučink pro zaměstnance

efektivní a spokojený pracovník je vizitkou společnosti

Velmi prospěšných krokem je uspořádání koučinku pro zaměstnance. Velmi často jsou tito lidé bez motivace, nedokáží si svou práci dobře naplánovat, neznají priority jednotlivých činností a řeší problémy mezi sebou i s nadřízenými. Kouč v tomto případě navede zaměstnance na správnou cestu - uvědomí si své schopnosti a možnosti, určí si priority svých pracovních povinností a schopni si určit časový harmonogram. Budou ochotni spolupracovat, nastaví si společné cíle a mít společnou vizi. To vše přispěje k jejich snaze o zvýšení svého potenciálu, odvádění dobré a rychlé práce, snaze o vyřešení konfliktů, což ve výsledku povede ke zvýšení efektivnosti práce, zvýšení obratu společnosti a také spokojeným zaměstnancům.