koučink pro politiky

Úspěšný politik

Ať již uvažujete o kariéře v politice, nebo se na politické scéně už nějakou dobu pohybujete, chcete se posunout dále, nastavit si kroky ke zlepšení, najít nová řešení a vhledy, je pro Vás koučink vhodným řešením, jak být nejlepší a stále sám sebou, udržet si pozitivní pohled, odstup a využívat na maximum energii a čas. 

 Pro veřejně činné osoby zajišťujeme kompletní servis v oblasti prosazení se. Na počátku, i pokud už je člověk nějakým způsobem vyhraněný, je nutné si ujasnit politické cíle a orientaci. Dalším velkým krokem je naučit se umění sebeprezentace - a to takové, která bude na jedné straně vycházet z našeho přesvědčení, bude to pravdivé a věrohodné, a na straně druhé bude tím, co chtějí voliči a získáme si tím jejich přízeň. Spadá sem i schopnost se bezchybně a srozumitelně vyjadřovat. Následující neméně důležitý bod je sestavení harmonogramu a plánu, i co se týče oblasti PR a reklamy. Postavit vše včas a na správné místo je jedním z klíčových bodů úspěchu. 

 Kouč Vám pomůže i v opačné rovině veřejného vystupování - tím je nutné vyrovnání se s tlakem veřejnosti a médií a vyrovnání se s popularitou, pozitivní i negativní, a také sladění pracovního a rodinného života. 

 A jak tedy uspět u voleb? I to je jedna z otázek, kterou naši kouči často slýchávají. Základem je dobře postavená kandidátka, již zmíněná výborná sebeprezentace, dále propagace na úrovni, která přiláká voliče a bude vycházet z Vašeho přesvědčení, pozitivní vliv na veřejnost. A po úspěšných volbách je dalším bodem, na kterém s Vámi bude kouč spolupracovat, výběr poradců a spolupracovníků do Vašeho týmu a také jejich řízení (tento krok lze duplikovat a zařadit i na začátku spolupráce). 

 jak uspět u voleb | věrohodnost | PR a reklama | sebeprezentace | umění reagovat a vyjadřovat se | sestavení kandidátní listiny | vyrovnávání se s popularitou a tlakem veřejnosti | prosazování vlastních cílů | příprava volební kampaně | umění vyjednávání | pozitivní vliv na veřejnost | ujasnění politických cílů a politického směru | čím "nakrmit" voliče | vlastní styl / stylizace | harmonogramy a plány | výběr poradců, spolupracovníků a jejich řízení