semináře

Neodkladná resuscitace

2 hodinový seminář

Úvod do problematiky základní neodkladné resuscitace. Slouží jako seznámení se s principy poskytnutí pomoci při selhání základních životních funkcí a zahrnuje implementaci nejnovějších poznatků současné vědy.

Civilizační choroby

2 hodinový seminář

INFARKT, MRTVICE, CUKROVKA, ARTRÓZA, RAKOVINA, ALERGIE, ASTHMA atd. Seminář obsahující široké téma civilizčních chorob. Zahrnuje nejen jejich popis a definici, ale i doporučení, jak jejich dopady zmírnit.

Epilepsie

2 hodinový seminář

Žádaný seminář, jehož cílem je zbavit vás obav z poskytnutí pomoci člověku v epileptickém záchvatu. Dozvíte se co vlastně epilepsii způsobuje, jak záchvatům předcházet, jak zacházet s kolegou epileptikem a jak společně co nejlépe zvládnout záchvat samotný.

Úraz el. proudem

2 hodinový seminář

Seminář nejen pro elektrikáře, kteří jeho absolvováním mohou splnit podmínky ke zkouškám z vyhl. 50/1978 Sb. Na semináři se dozvíte, jakým způsobem lze k úrazu el. proudem přijít, jak působí na tělo člověka proud střídavý i stejnosměrný, jaký vliv má výše napětí a čas, po který jsme mu vystaveni a zejména jak poraněnému bezpečně a účinně pomoci.

Dětský věk

2 hodinový seminář

Akce, během které se seznámíte se všemi akutními stavy typickými pro dětský věk. Dozvíte se jak řešit stavy bezvědomí, obtížného dýchání či dušení cizími tělesy, jak si poradit s febrilními křečemi, úrazy hlavy, požitím neznámých látek, popáleninami nebo také dětskou cukrovkou, prvním asthmatickým záchvatem a jak postupovat při oživování dětí.

Právní aspekty 

2 hodinový seminář

Odborný seminář věnovaný právní problematice při poskytnutí první pomoci. Mezi témata patří zejména definice pojmů poskytnutí a neposkytnutí pomoci, proč nestačí jen přivolat záchranku, jakou odpovědnost neseme za správné poskytnutí pomoci či jakým způsobem se ochránit při podávání vysvětlení ve forenzním řízení.