kurzy a poradenství

Mentoring

tou správnou cestou

Mentoring je metoda, při které mentor předává své zkušenosti mentorovanému - menteemu. Mentor poskytuje své zkušenosti, znalosti a motivuje menteeho k vlastnímu rozvoji, profesnímu růstu, podporuje ho na cestě k danému cíli. Naši mentoři jsou oborníky na podnikání, obchod, výrobu a služby, ale také třeba mentoring rodinný, mentoring pro ženy i muže (sladění pracovního a rodinného života) a mentoring profesní. Pokud tedy potřebujete radu v některé z těchto oblastí, neváhejte se na nás obrátit.

Brand Building

roční výběrový kurz

Chystáte se vytvořit svou vlastní značku a nejste si zcela jisti, zda jste pro její budoucí úspěch udělali vše? Přihlašte se do výběrového kurzu Brand-building, který Vám odpoví na Vaše otázky a připraví Vás i Vaši značku na úspěšný start! Za pomoci kouče zjistíte, kým vůbec nyní jste a kým budete (či se chcete stát). Zjistíte silné a slabé stránky své i svého projektu. Ujasníte si, v čem budete jedineční a vystavíte na tom svou identitu a logo. Vytvoříte si podnikatelský plán. 

 12 měsíců, 12 skupinových setkání, 6 idividuálních koučovacích sezení a 1 individuální sezení s mentorem. Tedy 115 hodin vzdělávání a budování vlastní značky! 

Skupinový koučink

sdělená zkušenost

Koučovací sezení ve skupině má mnoho výhod, jakými jsou například sdílení a inspirace. Na základě preferencí bude vybráno téma, které se všech dotýká a v jeho duchu koučování probíhá. Účastníci pak sdílí vlastní zkušenosti, nacházejí inspiraci v příbězích a řešeních ostatních členů skupiny. Kouč účastníky motivuje a vede je k jejich cíli.

Semináře a worshopy

vybraná témata

Zdravá firma | Placebo efekt | Time management | Jsi tím, kým být chceš | Koučink a jeho vliv na zdraví | Prokrastinace | Manažerské dovednosti a leadership | Manipulace a manipulátoři | Model růstu | Vyjednávání a prodejní dovednosti | Sebevědomí a rovnováha | Emoční stabilita | Teambuilding Proč "to" nefunguje | Firemní etiketa