BOZP a PO

Jste si jistí, že je Vaše firma bezpečná?

Určitě je, protože děláte vše aby byla, jenže...

Jste malá firma 

a nemůžete si dovolit zaměstnávat specialistu?

Nevadí, dodavatelsky pro Vás bezpečnost Vaší firmy zajistíme. Dokážeme Vám, že bezpečnost nemusí být drahá.

Čekáte kontrolu

orgánů státního dohledu?

Neklesejte na mysli. Vše má své řešení, pomůžeme Vám snížit nebezpečí likvidačních sankcí.

Stal se u Vás pracovní úraz

a nevíte co vše musíte zařídit?

I když se stala nepříjemná událost a Váš zaměstnanec utrpěl újmu, není důvod, aby se vše nevyřešilo. Pomůžeme Vám vyřízením všech potřebných náležitostí.

Nevíte jak a koho proškolit

a dokonce jaká rizika mohou z Vaší činnosti plynout?

Rizika Vaší práce vyhodnotíme a proškolíme Vás i Vaše zaměstnance tak, abyste splňovali všechny legislativní podmínky. A hlavně, abyste snížili riziko mimořádných událostí na minimum.

Plnění úkolů v oblasti BOZP a PO

OD ANALÝZY AŽ PO REALIZACI

Nejprve zhodnotíme rizika vašich pracovišť vč. bodového systému závažnosti. Poté vyhotovíme dokumentaci potřebnou nejen pro orgány státního dozoru, ale i pro realizaci bezpečnostních opatření, vč. lhůtníků. Nakonec společně zrealizujeme taková bezpečnostní opatření, která pomohou chránit život a zdraví Vás a Vašich zaměstnanců. Nezapomeňte, že Vám vždy jen doporučíme jak se chovat bezpečně a jak vyhovět podmínkám naší a evropské legislativy. Konečná odpovědnost je vždy na Vás.             Kontaktujte nás pro více informací...

Vše je promyšlené do posledního detailu

Každý projekt má svůj tým odborníků z praxe

ANALÝZA RIZIK

Společně projdeme prostory celé Vaší organizace a definujeme akceptovatelná i nepřípustná rizika.

TVORBA DOKUMENTACE

Vytvoříme Vám na klíč veškerou dokumentaci v oblasti eliminace rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb.

 NÁVRH ŘEŠENÍ

Navrhneme řešení vč. zákonných lhůt k odstranění nepřípustných rizik tak, aby byl ochráněn nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Proškolíme zaměstnance dle zákona 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. Seznámíme je s právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP. Taktéž Vás naučíme poskytnout neodkladnou první pomoc.

AKTUALIZACE

Jediná jistota je změna. Tak držíme krok s legislativními změnami v oblasti BOZP a PO. V oblasti neodkladné první pomoci se držíme aktuálních doporučení odborných společností.

KOMPLEXNÍ PROGRAM

Nabízíme komplexní řešení v oblasti BOZP, PO a neodkladné první pomoci. Obraťte se na nás a sestavíme Vám plán na míru.

Seznámení s předpisy BOZP a PO

splnění zákonných podmínek na úseku BOZP a PO

Vstupní školení BOZP

o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Na základě § 103 odst. 2 a 3 Zákoníku práce realizujeme tato povinná vstupní školení. Školení jsou určena nejen pro stálé zaměstnace, ale povinná jsou i pro agenturní zaměstnance a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích. Školení se týká tedy i pracovníků pracujících na tzv. DPP či DPČ! Na závěr školení jsou dle §106 ZP ověřeny znalosti ze stanovených předpisů.

Vstupní školení PO

o požární bezpečnosti a prevenci

Součástí vstupních školení je bezpodmínečně i školení o požární bezpečnosti a prevenci, které upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Stejně jako u školení BOZP je na konci provedeno ověření znalostí. V obou případech založíme a povedeme pro Vás dokumentaci o těchto školeních dle platných předpisů, tak aby bylo možné tuto povinnost zaměstnavatele doložit orgánům státního dozoru.

Periodická školení BOZP a PO

pravidelná školení á 2 roky

Opakovaná školení, stanovená zaměstnavatelem na základě zjištěných rizik a opatření přijatých pro práci na konkrétních pracovištích. Obvyklou periodou pro konání těchto školení je období 2 let. Do těchto školení jsou zahrnuta i školení vedoucích zaměstnanců.

Specializovaná školení

dle vyhodnocení rizik pracovního prostředí

Specializovaná školení pro pracovníky se zvláštní odbornou způsobilostí např. pro revizní techniky vyhrazených technických zařízení, elektrikáře splňující podmínky vyhl. 50/1978 Sb., svářeče, práce ve výškách či řidiče.


Domů   O nás    Ceník    Kontakt