pro firmy

Školení a kurzy u Vás

přijedeme k až k Vám

Máte-li u vás v organizaci za úkol řešit vzdělávání, můžete si vybrat kterýkoli z našich kurzů, školení, seminářů či workshopů. Pokud chcete využít vaše prostory a zejména efektivně čas, přijedeme kamkoli za Vámi. Máme zkušenosti s realizací akcí od luxusních zasedacích místností, přes jídelny až po šatny. I my se rádi seznámíme s vaším pracovním prostředím a přizpůsobíme mu odbornou náplň vzdělávací akce.

Teambuilding

užitečná zábava

Naše zkušenost je taková, že souhra týmu se projeví často v kritických situacích. Řešení život ohrožujících stavů je poměrně náročné na spolupráci, proto nás stále častěji oslovují organizace s požadavkem na realizaci takového projektu. Nyní Vám nabízíme realizaci teambuildingu na míru dle Vašich požadavků. Zábavnou formou se tak Vaši zaměstnanci seznámí se základy poskytnutí neodkladné první pomoci a zároveň si i trochu zasoutěží.

Sestavíme Vám plán školení

akce na míru

Při pořádání vzdělávacích akcí respektujeme Vaše požadavky a pokud již máte zavedený standardizovaný model ve Vašich procesech, budeme se dle něj řídit. Na druhou stranu ale umíme i připravit plán školení a kurzů tak, aby vyhovoval legislativním i praktickým podmínkám Vašich pracovišt. Pro sestavení školení na míru nám stačí znát obor Vaší činnosti a ostatní je na nás. Samozřejmostí je i vytvoření příslušné dokumentace vč. prezenčních listin, ověření znalostí a osvědčení.