první pomoc

Školení a kurzy první pomoci

první pomoc bez obav

Pracovní úrazy a jejich následky představují významný podíl na celkové zdravotní pracovní neschopnosti. Kromě pracovních důsledků přinášejí i podstatné sociálně ekonomické problémy. Abychom tato rizika snížili na minimum, naučíme Vaše zaměstnance, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, poskytnout neodkladnou první pomoc.

Semináře

odborné vzdělávání

Krátké vzdělávací odborné akce jak pro profesionální zdravotníky, tak i laickou veřejnost. Zabýváme se v nich řešením akutních zdravotních komplikací a úrazů napříč věkovými skupinami. Oblíbenými tématy jsou epilepsie a křečové stavy, problematika dětského věku, akutní koronární syndrom, otravy, alergie nebo napadení živočichy.

Workshopy

praktické tréninky

Uspořádáme pro Vás praktické workshopy s tréninkem dovedností v poskytování neodkladné první pomoci. Nejoblíbenější jsou tréninky neodkladné resuscitace vč. včasné defibrilace, nebo např. nácvik řešení dopravních nehod či používání moderních komunikačních aplikací k záchraně života.

Firmy a organizace

akce dle legislativních požadavků

Pro firmy, společnosti a instituce pořádáme vzdělávání v oblasti neodkladné první pomoci dle legislativních a odborných požadavků. Jedná se jak o základní, tak i pravidelná a periodická školení či kurzy. Mezi tyto akce řadíme i kvalifikační přípravu nezbytnou pro výkon příslušných povolání a práce. Mezi žádaná školení patří např. příprava ke zkouškám dle vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice §5 - 10.

Lékárničky a zdravotnické boxy

prostředky první pomoci na míru

ceny od 21,- Kč bez DPH

Vyrobíme Vám na míru specializované zdravotnické boxy a lékárničky, které obsahují skutečně kvalitní materiál pro poskytnutí neodkladné první pomoci. Vybavení je zaměřeno dle Vašich specifických požadavků. Při sestavování individuální nabídky společně s Vámi vyhodnotíme rizika a situace, při kterých budou prostředky používány. Více...

Traumaplány

zvládání mimořádných událostí

ceny od 3000,- Kč bez DPH

Realizujeme zpracování traumatologických plánů pro konkrétní objekty, budovy a areály zadavatele, dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Traumatologické plány jsou součástí managementu krizové připravenosti a řízení v systémech certifikací ISO. Spolu s požárními a evakuačními plány tvoří komplement dokumentů pro úspěšnou likvidaci následků mimořádných událostí.