školení a kurzy - ceník


Příplatky:

Zdravotnické asistence účtujeme v 50% sazbě ceníku školení neodkladné první pomoci.

Výuka v Anglickém jazyce je s příplatkem + 25 %. Další jazyky dle individuální nabídky tlumočníka.Spotřebovaný materiál:

V případě požadavku na vyšší spotřebu materiálu bude k ceně za školení účtována částka za spotřebovaný materiál dle aktuálního ceníku.

Cena bude předmětem individuální dohody a odsouhlasena oběma stranami před zahájením akce.