texty, copywriting

Specializujeme se na profesionální psaní textů z oblasti zdravotnictví, psychologie a sociální činnosti. Naši odborníci mají bohaté zkušenosti a hluboké znalosti v těchto oborech, což nám umožňuje poskytovat kvalitní a spolehlivé služby. 

Akademické práce

 • Bakalářské a diplomové práce: Nabízíme komplexní podporu při psaní závěrečných prací v oborech zdravotnictví, psychologie a sociální činnosti. Zpracujeme či Vám pomůžeme s výzkumem, strukturováním, psaním a správným citováním.
 • Seminární práce, semestrální práce, ročníkové práce, zápočtové práce: Zpracujeme kvalitní seminární práce na různá témata, která odpovídají zadaným požadavkům a očekáváním.
 • Referáty, slohové práce: Naši odborníci vytvoří důkladně propracované referáty a slohové práce na aktuální a relevantní témata.

Profesionální články

 • Blogové příspěvky: Píšeme poutavé a informativní blogové články, které zaujmou Vaše čtenáře a přinesou jim hodnotné informace z oboru.
 • Odborné články: Nabízíme psaní odborných článků pro časopisy a online platformy. Zaručujeme vysokou kvalitu a přesnost informací.

Ostatní

 • Korektury textů: Provádíme důkladnou kontrolu pravopisu, gramatiky, interpunkce a stylistiky.
 • Prezentace: Vytvoříme vizuálně atraktivní a dobře strukturované prezentace, které efektivně sdělí Vaše myšlenky.
 • Zpracování a analýza dotazníků: Zpracujeme dotazníky na dané téma, efektivně rozšíříme a následně interpretujeme výsledky a vytvoříme závěrečné zprávy a grafy.
 • Formátování dokumentů: Zajistíme profesionální formátování dokumentů dle Vašich požadavků, s jednotným vzhledem a grafikou.


Příklady témat

Zdravotnictví

 • Vývoj moderní medicíny a její vliv na délku života
 • Význam prevence v boji proti civilizačním chorobám
 • Role zdravotnického personálu během pandemie
 • Eutanazie: etické a právní aspekty
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s (vybrané onemocnění)
 • Informovanost laické veřejnosti o (vybrané onemocnění)
 • Leukémie, diabetes mellitus, hypertyreóza a jakékoliv další onemocnění


Psychologie

 • Vliv sociálních sítí na duševní zdraví adolescentů
 • Efektivní metody zvládání stresu a úzkosti
 • Posttraumatická stresová porucha a její léčba
 • Vývoj dětské psychiky a jeho ovlivňující faktory
 • Psychologické aspekty pracovního prostředí


Sociální činnost

 • Kvalita života vybraných populačních skupin
 • Problematika bezdomovectví
 • Hodnocení zdraví (subjektivní a objektivní přístup) u uživatelů sociálních služeb (vybrané skupiny)
 • Kvalita života osob se zdravotním postižením
 • Sociálně zdravotní péče osob s duševní nemocí
 • Sociálně zdravotní péče u osob se zdravotním postižením
 • Sociální rehabilitace a úloha sociálního pracovníka
 • Centra duševního zdraví a úloha sociálních pracovníků

Výběrem:

Ústav metodiky první pomoci, z. ú. - První pomoc bez obav, Praha 2016 (příručka)

Příručka první pomoci nejen pro elektrikáře, 2021

Dopravní nehody a jejich oběti, 2022 (kniha)

První pomoc pro potápěče (spolupráce na vývoji aplikace)

Epizóna - https://medium.com/@ales.benda

Žena v autě - reportáž a článek o první pomoci, 2011