Ceník

Příplatky:

Zdravotnické asistence účtujeme v 50% sazbě ceníku školení neodkladné první pomoci.

Výuka v Anglickém jazyce je s příplatkem + 25 %. Další jazyky dle individuální nabídky tlumočníka.
Cena za spotřebovaný materiál

V případě požadavku na vyšší spotřebu materiálu bude k cenám za školení účtována cena spotřebovaného materiálu dle aktuálního ceníku. Cena bude předmětem individuální dohody a odsouhlasena oběma stranami před zahájením akce.