Ceník

Cena za dopravu

Ceny se řídí  sazebníkem cestovních náhrad doporučeným MFČR pro dané období a jsou kalkulovány bez DPH. 

Sazba za kilometr

počet kilometrů od sídla společnosti

9,- Kč

Paušální sazba ČR

kamkoli po ČR

1800 Kč

Doprava po Praze

neúčtujeme

Cena za spotřebovaný materiál

V případě požadavku na vyšší spotřebu materiálu bude k cenám za školení účtována cena spotřebovaného materiálu dle aktuálního ceníku. Cena bude předmětem individuální dohody a odsouhlasena oběma stranami před zahájením akce.