Ceník

Cena za spotřebovaný materiál

V případě požadavku na vyšší spotřebu materiálu bude k cenám za školení účtována cena spotřebovaného materiálu dle aktuálního ceníku. Cena bude předmětem individuální dohody a odsouhlasena oběma stranami před zahájením akce.