texty, copy - ceník

Konzultace

30 minut on-line konzultace 

600 Kč

1 normostrana

při počtu 1 - 9 NS 

1 200 Kč

1 normostrana

při počtu 10 - 29 NS

1 000 Kč

1 normostrana

při počtu 30 - 59 NS

900 Kč

1 normostrana

při počtu 60 a více stran

850 Kč

Ostatní služby

korektury textů, vyhledávání zdrojů, tisk a vazba prací, aj.

individuální dohoda

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dohodnuté ceny zůstávají v platnosti, nadále poskytujeme slevy s přihlédnutím k náročnosti obsahu.


1 NS = 1 800 znaků (symbolů a mezer)

V ceně je započítána kompletní textová a obrazová část včetně zdrojů a rešerší.