individuální koučink

Osobní koučink

vlastní růst

Pokud jste se octli v tíživé životní situaci, či Vás již dlouho trápí nějaké komplexy či traumata z minulosti, trpíte depresemi nebo se potřebujeme zorientovat ve svých problémech v práci či vztahu. Koučovací setkání Vám pomůžou ujasnit si své silné a slabé stránky, dopátráte se kořenů svých komplexů a původců stresu, najdete svůj cíl, ať již v osobním či pracovním životě. Překonáte díky němu své hranice, zbavíte se depresí, najdete rovnováhu a jistotu ve svém životě i vztazích - v těch meziosobních i ve vztahu k sobě. Rvoněž se v rovině vztahů zbavíte strachu a obav z překonávání konfliktů. Za pomoci kouče rozvinete plně svůj potenciál, , naučíte se být naplněni radostí, tvořivostí a nápady a naleznete sebehodnotu, smysl a odpověď na otázku "kdo jsem".

Koučink může být rovněž prospěšný například při hubnutí - naučíte se vytvářet vzorce nového chování, které Vám pomohou zdárně zdolat své cíle a transformovat se k dokonalosti.

Zdravotní koučink

zdraví na prvním místě

Protože fyzické a psychické zdraví spolu souvisí, lze s ním také pracovat za pomoci kouče.

Tzv. self-healthing je nástrojem, který má za cíl soustředit se v první řadě sám na sebe a zlepšit tak své psychické zdraví. Budete schopni pojmenovat svůj problém, "nastartujete se" a objevíte cestu a způsob k nalezení vlastního zdraví fyzického.

Zjistíte, jak pomoci sám sobě ve vypjatých chvílích i pokud jste pod dlouhodobým stresem. Zdravotní koučink lze využít v situacích, které přímo vykazují fyzické symptomy - trpíte bolestmi, migrénami, chronickými onemocněními či jste po úraze. V další rovině využijete kouče v případech, kdy trpíte komplexy, traumaty či víte o nějaké rodinné zátěži a chcete se jí vyvarovat.

       Psychické a fyzické zdraví Komplexy Bolesti Traumata Symptomy Následky zranění Chronické nemoci Migrény Stres     

Brand Building koučink

budování osobní značky

Koučování je možné také zaměřit na budování své vlastní značky - poznáte její i své silné a slabé stránky, vytvoříte si obraz o tom, jak by měla identita značky a její logo vypadat, jakým směrem se dát při PR a marketingu, jak se prezentovat. Pro ty, kteří chtějí komplexní zázemí kouče při tvorbě své vlastní značky, je zde výběrový Brand building kurz, který Vás provede zavedením nové značky na trh od A do Z.

Rodinný koučink

rodina je základ

Rodinné vztahy jsou oblastí, ve které může docházet k mnoha konfliktům, problémům, nejistotě. Tyto negativní faktory posléze přecházejí i do života pracovního a dalšího sociálního a mohou přejít až do hluboké krize. Je vhodné proto ihned na počátku, kdy se objeví symptomy, oslovit kouče a pokusit se najít z nastalé situace východisko. 

 S koučem lze řešit mezigenerační vztahy - až již třeba s rodiči i prarodiči, či naopak s dětmi. V rovině partnerské si ujasnit samotné směřování vztahu, důvody hádek, rozvod a další. Pracovat lze rovněž na time managementu a vedení celé rodiny, možnostech, spolupráci a organizaci a zejména komunikaci a sdílení a předávání hodnost. 

 Je dobré se na kouče obrátit, i pokud problémy ještě nenastaly, ale jste ohrožení rodinnou zátěží, a neradi byste tyto vzorce chování přenášeli dále (život bez rodičů v dětském domově, alkoholismus rodičů, neustálé hádky, komplikovaný rozvod apod.). Je lépe se s tímto vypořádat dříve a ujasnit si své hodnoty a cíle a získat sebevědomí a jistotu pro rodinný život.